tiistai 20. tammikuuta 2015

Valtakunnallisia tapahtumia ja seminaareja 2015

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Tapahtumat ja seminaarit

Innokylä:  Tapahtumia   "terveys- ja hyvinvointialan tapahtumat. Voit myös ilmoittaa Innokylässä maksutta omasta tapahtumastasi kirjautuneena käyttäjänä."                         
Innokylä: Uutisia

Kela: Esitykset, luennot, seminaarit

Kepa: Seminaarit 
Keskustelutilaisuudet
Muut tapahtumat "Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö."
Mielenterveyden keskusliiton Tapahtumat ja kurssit   sekä     Mielenterveysmessut

Museovirasto: Tapaamiset ja seminaarit


Ray: Ajankohtaista  "RAY:n yhteiskuntavastuu perustuu yhteiskunnan saamaan kokonaishyötyyn. RAY:n arvoketju hyödyttää kaikkia suomalaisia." 

Soste Suomen Sosiaali- ja Terveys ry: Koulutus- ja tapahtumakalenteri  "laadukasta ja käytännönläheistä koulutusta järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten asiantuntijoille, kehittäjille, ammattilaisille, päättäjille ja vaikuttajille."   Innomarkkinat

STM Sosiaali- ja Terveysministeriö:   Seminaarit ja tapahtumat    Tiedotteet   

Suomen Pankki: Tapahtumakalenteri

TEM Työ- ja Elinkeinoministeriö: Ajankohtaista   Blogit    Tiedotteet

THL Terveyden ja hyvinvonnin laitos: Tulevat tapahtumat

ToimintaSuomi: Tiedotteet        
ToimintaSuomi: Tapahtumakalenteri
"ToimintaSuomi innostaa toimimaan ja osallistumaan oman ja muiden terveyden edistämiseksi. Portaalin sisältö tulee järjestöiltä ja rahoitus RAY:lta.
ToimintaSuomi tarjoaa tietoa ja ilmoituksia hyödyllisestä ja terveyttä edistävästä toiminnasta." "ToimintaSuomi auttaa löytämään kootusti hyvinvointia ja terveyttä edistävän järjestöjen toiminnan ja tapahtumat ja palvelee myös vapaaehtoistoiminnan välitysportaalina, jossa järjestöjen lisäksi myös muut toimijat voivat julkaista ilmoituksia tarjolla olevasta vapaaehtoistehtävistään.
"

Valtioneuvosto: Ajankohtaista   "Valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta sekä valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa päätöksentekoelintä."

VM Valtiovarainministeriö: Tiedotteet   "Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan."

VATES-säätiö: Tapahtumia verkossa   "Vates-säätiö on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistämiseksi. Säätiö kehittää työllistymismenetelmiä, ylläpitää Kyvyt käyttöön -verkostoa, tarjoaa koulutusta sekä tekee vaikuttamistyötä."

Yhdistystori: Koulutusta ja tapahtumia   "Yhdistystori -portaalin tarkoituksena on palvella Keski-Suomen maakunnan yhdistyksiä, järjestöjä sekä näissä toimivia henkilöitä erilaisissa tiedotukseen, koulutukseen ja yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. "


Ammattiliitot ja työmarkkinajärjestöt: infoa tapahtumia:

Ammattiliitot: 


Kirjastoalan tapahtumia:

Taide- ja kuttuurialan tapahtumia:

Graafisen alan tapahtumia:


Matkailualan tapahtumia:

Seminaarit nettiin: 


Valtakunnallisia tapahtumia ja seminaareja:
ajankohtaista, infoa, tapahtumia, tiedotteita, blogeja, messuja, nuorisotoimintaa, säätiöiltä, yhdistyksiltä, järjestöistä,
sinulle työtön, aktiivinen, vähävarainen, opiskelija, nuori, varttunut, akateeminen, freelanseri, 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti